Brandwag neem deel aan die Ekurhuleni- gholfliga wat op Maaandae-middae speel. Die liga in Februarie vir die A-liga en in April vir die B- en C- liga.

Daar is drie verskillende ligas. ‘n A – liga vir spelers met ‘n voorgee van minder as 10. (Hulle speel egter almal van 0 af.) ‘n B – liga vir spelers met ‘n voorgee van tussen 10 en 18. ‘n C – liga vir spelers met ‘n voorgee tussen 19 en 24. ‘n Span bestaan uit vier spelers. Dus is dit ‘n totaal van twaalf spelers. Soms is daar ook reserwes.

Slegs spelers wat lid is van ‘n klub en oor ‘n amptelike voorgee beskik, sal oorweeg word. Hulle moet ook ‘n afskrif van hul lidmaatskapkaart aan mnr. V.d Mescht besorg. Indien ‘n speler se voorgee tydens die seisoen sou verander, is dit sy verantwoordelikheid om dit aan te meld. Versuim om dit te doen, sal lei tot diskwalifikasie.

Om die sport te ontwikkel is daar besluit om ook nuwe spelers, wat nie aan ‘n klub behoort nie, ook toe te laat om te speel. Hulle sal egter net vriendskaplik deelneem saam met die C – liga. Hier kan ook net ‘n beperkte aantal spelers toegelaat word. Daar word lesse aangebied deur Benoni Country Club vir beginners. Dit sal ook op Maandae plaasvind teen ‘n koste van R40 per les.

A – liga spelers moet aan ten minste sewe kompetisies deelneem om te kwalifiseer vir toekennings en proewe.

B – en C – liga spelers moet aan ten minste aan vyf kompetisies deelneem om te kwalifiseer vir uitspele.

Ons het al individuele spelers gehad wat Ekurhuleni verteenwoordig het tydens die Nasionale kampioenskappe. Ons B – en C – spanne het ook al die liga asook die streek gewen.

Onthou asseblief: Gholfetiket is belangrik!