Brandwag is nie net goed is akademie en sport nie maar ons sanggroep bied aan leerders die geleentheid om ook die kultuurbees binne hulle wakker te maak. Die sanggroep speel ‘n baie blangrike rol tydens ons Revue produksies maar word ook aktief beoefen in die tussen jare waar ons hierdie jaar ‘n Oktoberfees beplan.

Ons beoog om nie net ons talentvolle leerders aan u bekend te stel nie maar ook ons buurskole se kore en natuurlik ons musieksentrum.