Die Musieksentrum bied opwindende musieklesse aan. Daar word tans onderrig gebied in klavier, klawerbord, klassieke kitaar, blokfuit, viool en tjello. Teorie word aangebied gedurende praktiese lesse vir laer grade. Afsonderlike tye word vir meer gevorderde leerlinge gereël.

Studente van alle ouderdomme kan inskryf. Volwasse beginners is baie welkom. Al die onderwysers is goed gekwalifiseer in musiek en ook by UNISA geakrediteer.

Studente kan vir UNISA, TRINITY of Associated Board of Royal Schools of Music(ABRSM) eksamens ingeskryf word. Deelname aan Kunswedstryde word ook aangemoedig.

Elke September vind die lentekonsert plaas by Hoërskool Brandwag waar leerders met hul talent spog en waar familie en belangstellendes kan kom luister na hul vordering.

Die fooie word ook bekostigbaar gehou en daar is spesiale tariewe vir groepklasse. 

Vir enige verdere navrae kontak gerus Me. Mariëtte Scheepers 083 309 7214 of 011 976 5324