ONS LEERDERS NEEM JAARLIKS OF TWEEJAARLIKS DEEL AAN VERSKEIE KUNSWEDSTRYDE. ALHOEWEL

ONS NIE ENIGE LEERDERS DEUR HOËRSKOOL BRANDWAG INSKRYF NIE, WORD ERKENNING AAN DIE

LEERDERS GEDURENDE DIE PRYSUITDELINGS GEGEE.

DEELNEMERS MOET NET ALLE BEWYSE VAN PRESTASIES BY ME. A ERIKSSON INGEE SO GOU AS

WAT DIT BESKIKBAAR IS.

KULTUURPRYSUITDELINGBELEID 2020